Pöördumiste ja ettepanekute menetlemine Lõuna-Eesti Haiglas

Lõuna-Eesti Haigla on avatud põhjendatud kriitikale ning pöördumiste ja ettepanekute menetlemise kord aitab haiglal edeneda patsiendi/kliendikeskseks tervishoiuteenust pakkuvaks ettevõtteks.

Menetlemise standardne protseduur põhineb mistahes vormis ettepanekute, pöördumiste, tänuavalduste, kiituste ja kaebuste registreerimisel, sellele järgneval arutelul ning avaldajale tagasiside andmisel.  

  • Kirjaliku pöördumise esitamise lihtsustamiseks on Lõuna-Eesti Haiglas koostatud vastav ankeet, mis on saadaval iga struktuuriüksuse õepostis ning registratuuris. Pöördumisi ja ettepanekuid on võimalik esitada ka vabas kirjalikus vormis.
  • Pöördumiste ja ettepanekute postitamiseks on haigla I korruse liftihalli paigutatud vastav postkast. Postkasti tühjendatakse igal reedel. Lõuna-Eesti Haigla postiaadress on Meegomäe küla, 65526, Võru vald.
  • Elektrooniliselt on pöördumisi või ettepanekuid võimalik edastada kodulehe lingilt "Tagasiside" või haigla  e-posti aadressile haigla@leh.ee
  • Suuliselt on võimalik pöördumisi ja ettepanekuid esitada personaalselt struktuuriüksuse juhile või telefonil 786 8501 haigla kommunikatsioonijuhile. Suuliselt esitatud avaldus fikseeritakse vastaval blanketil.
  • Pöördumised ja ettepanekud registreeritakse haigla asjaajamissüsteemis ning koopia edastatakse vastava struktuuriüksuse juhile. Anonüümselt esitatud pöördumisi ei registreerita ega menetleta.
  • Tänuavaldused ja kiitused avaldatakse haigla sisevõrgus.
  • Pöördumistele ja ettepanekutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul alates registreerimisest, menetlusaja pikenemise korral edastatakse avaldajale sellekohane teade.

Tervishoiuteenuse osutamise ja kättesaadavusega rahulolematuse korral on patsiendil/kliendil õigus pöörduda ka Tervisekassa (Lastekodu 48, 10113 Tallinn) või Terviseameti (Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn) poole.