Info

Lõuna-Eesti Haigla AS on Tervisekassa lepingupartner.

Erialaarsti vastuvõtule palume kaasa võtta:

 • perearsti või eriarsti saatekiri;
 • isikuttõendav fotoga kehtiv dokument (pass/juhiluba/pensionitunnistus/ID kaart/õpilaspilet);
 • visiiditasu 5 eurot;
 • eelnevate uuringute andmed.

Ootame Teid haigla registratuuri 15 minutit varem! 

 

Visiiditasu

Lõuna-Eesti Haiglas on kehtestatud ambulatoorse eriarstiabi osutamise visiiditasu 5 eurot. 

Visiiditasu ei pea maksma:

 • juhul kui patsient on eriarsti poolt kutsutud tagasi sama haigusjuhtumiga seotult (korduvvisiit);
 • juhul kui patsient saadetakse Lõuna-Eesti Haigla ühe eriarsti poolt teise Lõuna-Eesti Haigla eriarsti vastuvõtule;
 • juhul kui Lõuna-Eesti Haigla arsti vastuvõtule tulev patsient on saadetud teise tervishoiuasutuse sama eriala arsti poolt;
 • vältimatut arstiabi vajavad patsiendid, kui ambulatoorsele eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine;
 • alla kahe-aastased lapsed;
 • rasedad

Patsiendil on võimalus maksta visiiditasu haigla registratuuris tööpäevadel kella 08.00-17.00 ja erakorralise meditsiini osakonnas (1. korrusel A-korpuses).

Haiglaravile tulles palume kaasa võtta:

 • perearsti või eriarsti saatekiri;
 • isikutunnistus (pass, ID kaart, pensionitunnistus);
 • eelnevate uuringute andmed;
 • toajalatsid (sussid);
 • isiklikud hügieenitarbed (seep, kamm, hambahari, šampoon, hambapasta);
 • vajaminevad abivahendid

Kaasa võib võtta:

 • isiklikud riietusesemed (öösärk, pidžaama, hommikumantel, sokid, dressid);
 • kirjatarbed, raamatud;
 • väike summa raha.

Palume mitte kaasa võtta suurt rahasummat ega väärisesemeid. Kui Teil on mingil põhjusel kaasas väärisesemeid, raha, dokumente vms, siis võib need jätta osakonna seifi hoiule.

Haiglasse palume võimalusel tulla päeva esimesel poolel registratuuri kaudu 1. korrusel. Plaanilisele haiglaravile tulles on vaja perearsti või eriarsti saatekirja. Haiglasse saabudes palutakse Teil esitada isikutunnistus ja perearsti/eriarsti saatekiri.

Järgnevalt juhatatakse Teid riietusruumi, kuhu soovi korral on võimalik jätta hoiule riided ja jalatsid. Vahetusriietena antakse Teile haigla poolt pidžaama ja hommikumantel, kuid soovi korral võite haiglaravil viibida ka oma isiklikes riietes. Teie riided ja jalatsid väljastatakse Teile haiglast väljakirjutamise päeval.

Pärast riietumist juhatatakse Teid raviosakonna hooldaja poolt palatisse ja mõne aja pärast teeb Teie raviarst oma esimese visiidi.

Haigla kodukord

 • soovituslik patsientide külastusaeg on kella 10.00-17.00;
 • öörahu algab kell 22.00;
 • suitsetamine ja alkoholi tarbimine haigla ruumides ja territooriumil on keelatud;
 • haigla territooriumil on teiste isikute ilma nõusolekuta pildistamine ja filmimine keelatud;
 • haiglas kasutatakse videokaameraid isikute ja vara kaitseks.

Videovalve

Lõuna-Eesti Haigla territooriumil on videovalve. Videokaameraid kasutatakse isikute ja vara kaitseks.

Telefoniühendus

Omastel ja sõpradel on võimalus patsiendile helistada patsienditelefonidel.

Toitlustamine

Toitlustamist pakume patsiendile alates haiglasse statsionaarsele ravile saabumise päevast.

Voodipäevatasu

Lõuna-Eesti Haiglas on kehtestatud voodipäevatasu suuruseks 2.50 eurot. Voodipäevatasu võetakse haiglaravil viibivatelt isikutelt iga haiglas oldud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi kohta, seega kokku mitte enam kui 25 eurot. Haiglasse tuleku ja lahkumise päev loetakse üheks kalendripäevaks.

Voodipäevatasu ei võeta:

 • intensiivravi osutamise aja eest;
 • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamisel;
 • kuni 19-aastasele isikule statsionaarse eriarstiabi osutamisel; 
 • kui patsiendi ravi jätkub teises raviasutuses või kui patsient sureb;
 • korduvhospitaliseerimise korral, kui selle põhjuseks on ravijärgne tüsistus.
   

Patsiendi lahkumisel haiglast informeerib raviarst patsienti või patsiendi esindajat maksmisele kuuluvate voodipäevade arvust ja annab patsiendile/patsiendi esindajale voodipäevade arvestuse maksekviitungi. Patsiendil on võimalus maksta voodipäevatasu haigla registratuuris tööpäevadel kella 08.00-17.00 ja muul ajal erakorralise meditsiini osakonnas (1. korrusel A-korpuses). Erandjuhul on voodipäevatasu võimalik maksta ka ülekandega, mille sooritamiseks vajaliku arve vormistab raamatupidamine raviarsti tellimisel.

Omaosalustasu statsionaarse õendusabi patsiendile

Vabariigi Valitsuse määruse ja Tervisekassa hinnakirja alusel on statsionaarsel õendusabi teenusel viibiva kindlustatud isiku omaosaluse määr 15%, 21,786 eurot ööpäevas. 

Õendusabi teenusel viibiva kindlustatud isiku omaosalus tasutakse ravilt lahkumise päeval ja juhul, kui õendusabi teenusel viibimise periood on pikem kui 10 päeva, siis iga 10 ravil viibitud päeva järel. Õendusabi teenusele saabumise ja lahkumise päev loetakse üheks päevaks. Omaosaluse arve edastatakse patsiendile või kontaktisikule osakonna valveõe poolt. Arveid saab tasuda haigla registratuuris või erakorralise meditsiini osakonnas (1. korrusel A-korpuses). Infot omaosalustasu kohta jagavad õendusabikeskuse valveõed ning keskuse juhataja Lilia Leppsaar (tel. 786 8589).