Uudised

17/01/2022

Seoses viirushaiguste levikuga on Lõuna-Eesti Haiglas kehtestatud patsientide külastuskeeld. Külastamine on lubatud ainult emotsionaalsel põhjusel eelneval kokkuleppel raviarstiga.

Soovitame lähedasega telefoni teel kontakti pidada. Kui lähedase külastamine on möödapääsmatu, siis palume külastuse eelnevalt kokku leppida raviarstiga. Osakonda sisenedes andke valveõele teada, kelle juurde tahate minna. Enne külastamist tuleb täita tervisedeklaratsioon, mille saate valveõelt. Haigla territooriumil peab kandma meditsiinilist kaitsemaski! Maski ei tohi eemaldada ka palatis olles! Kindlasti desinfitseerida käsi enne lähedasega kohtumist ja peale osakonnast lahkumist.

Küsige personalilt, mida peab tegema, et külastamine oleks turvaline nii patsiendile kui külastajale.

Hoidke oma lähedasi!

03/01/2022

Noortenõustamised toimuvad:

Jüri 19a, Võru, ruum 411, tel 786

12. ja 27. jaanuaril kell 14.00-18.00 ämmaemand Merle Sillaste

kontakt: sillaste94@gmail.com , tel 5615 6308

09/12/2021

Seoses COVID-olukorra stabiliseerumisega Kagu-Eestis võib alates 9. detsembrist Lõuna-Eesti haiglasse sünnitama tulles sünnitajaga kaasas olla üks haigustunnusteta tugiisik, kes peab esitama immuniseerimispassi või immuniseerimisteatise riiklikust digiloost või tõendama COVID-digitõendiga läbipõdemist viimase 6 kuu jooksul. Kui tugiisik pole vaktsineeritud või viimase 6 kuu jooksul COVID-19 põdenud, siis tuleb tugiisikul teha osakonnas COVID Ag-test maksumusega 35 eurot. Kui test on negatiivne, siis lubatakse tugiisikul sünnitajaga koos haiglasse jääda.

28/10/2021

Lõuna-Eesti Haiglas on jätkuvalt avatud COVID-19 vastu vaktsineerimise kabinet. Soovijaid vanuses 12+ eluaastat vaktsineeritakse Pfizer/Comirnaty, Moderna ja Jansseni vaktsiinidega. Aegu saab broneerida läbi interneti www.digilugu.ee, üleriigilisel telefonil 1247 või haigla registratuuri telefonil 786 8569. Tehakse ka tõhustusdoose. Kabineti lahtiolekuajad E ja N kell 09.00-15.00. Eelregistreerimata võtame vastu esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 13.00-15.00. Haiglasse jõudes tuleb Teil registratuuris teada anda, et olete tulnud vaktsineerima ette registreerimata.

Vaktsineerimine toimub Lõuna-Eesti Haigla 3. korruse C-korpuse saalis. Kaasa palun võtta pildiga isikut tõendav dokument. Alaealistel palume tulla vaktsineerima koos lapsevanema või seadusliku esindajaga. 2. doosi vaktsineerimisaeg antakse Teile kohe peale vaktsineerimist.

Jälgige vaktsineerimise infot haigla kodulehel www.leh.ee, haigla facebooki lehel või interaktiivsel kaardil aadressil https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

Lisainfo

Terviseameti vaktsineerimisalane koduleht vaktsineeri.ee 

Kõrvaltoimetest teavitamise teatis

Perearsti nõuandetelefon 1220

16/09/2021

17. septembril 2001. aastal avati Lõuna-Eesti Haiglas hooldusravikeskus, juhatajaks oli Reet Urban. Hooldusravikeskuse koosseisu kuulus 10 voodikohaga hooldusravi osakond ja 30 kohaga hooldekodu. Hooldusravi meeskonda kuulusid 4 õde, hooldajad, 0,5 kohaga arst, vanemõde, osakonnajuhataja ja perenaine.

Hooldusravi mõiste tuli Eesti tervishoiumaastikule seoses  tervishoiu reformimisega.  Hooldusravi oli mõeldud patsientidele, kes olid neile vajalikus mahus aktiivravi kätte saanud ning ei vajanud enam kõrgtehnoloogilist ja spetsialiseeritud aktiivravi. Hooldusravi (õendusabi) oli väljakujunenud erivajadustega haigetele osutatav meditsiiniline, psühholoogiline ja sotsiaalne abi, mis lähtub haige individuaalsetest vajadustest, kindlustab talle parema võimaliku elukvaliteedi ja maksimaalse toimetuleku haigusega. Hooldusravi teenuse tulekuga tulid tervishoiumeeskondadesse sotsiaaltöötajad. Mõisteti, et kõigile tervisega seotud probleemidele ei ole võimalik lahendust leida ilma, et  lahendataks patsiendi sotsiaalsed probleemid. Hooldusraviteenuse eest tasus Eesti Haigekassa kindlustusega patsientidele täies mahus. Haiglavõrgu arengukavas oli hooldusravi rahastamine planeeritud kolme osapoole poolt - patsient, haigekassa ja kohalik omavalitsus.

1

20/07/2021

Tänusõnad Brüsselisse Euroopa Naiste Assotsiatsioonile (www.assocfemmesdeeurope.eu), mis tegeleb heategevusprojektidega. Tänu Teile on meie pisikeste beebide kõrvakuulmine nobedasti kontrollitud! Eriline tänu projekti vedajale Egle Olssonile!

12

30/06/2021

Kagu-Eesti visiidi käigus külastas peaminister Kaja Kallas koos delegatsiooniga Lõuna-Eesti Haiglat. Räägiti haigla käekäigust, toimetulekust covidiga ning vahetati mõtteid vaktsineerimise edusammude teemal.

1

17/06/2021

Võru linnavolikogu istungil otsustati tänavune teenetemärk omistada Lõuna-Eesti Haigla kirurgile Egon Johansonile kauaaegse ja südamega tehtud töö eest.

Egon Johansonil täitub sellel aastal 45 aastat töötamist Lõuna-Eesti Haiglas. Selle aja jooksul on ta andnud olulise panuse Võrumaa inimeste tervise heaks. Egon Johanson on hea meeskonna liige, koostööaldis, õpihimuline, avatud uuele ja hea huumorisoonega. Aastate jooksul on ta kolleegidele jaganud oma oskusi ja teadmisi. Ta on alati sõbralik ja abivalmis nii patsientidele kui ka kolleegidega suheldes.

2005. aastal nimetati Egon Johanson vanemkirurgiks, 2011. aastal on omistati talle Võru maakonna teenetemärk.

Võru linna teenetemärki antakse välja alates 1994. aastast. Teenetemärk antakse üle Võru linna sünnipäevale pühendatud pidustustel. Teenetemärgiga kaasneb aumärk ja preemia 2000 eurot.

1

03/06/2021

Lõuna-Eesti Haigla territooriumil viibides kehtib jätkuvalt maski kandmise nõue. Haiglasse sisenemisel palume vahetada oma mask uue kirurgilise maski vastu. Maski saate registratuurist 1. korruse fuajees. Palume Teil haiglasse tulles hoida turvalist distantsi teiste patsientidega ning järgida kätehügieeni reegleid. Haiglas viibivate patsientide külastamine on lubatud eelneval kokkuleppel osakonnaga.

15/03/2021

Sel nädalavahetusel Eesti Haigekassa poolt korraldatud vaktsineerimistalgutel osales ka Lõuna-Eesti Haigla 4-liikmelise meeskonnaga. Vaktsineerimisele said 65+ vanusegrupi inimesed registreerida üleriigilise digiregistratuuri kaudu. Huvi oli väga suur, kohad broneeriti kiiresti. Pühapäeval, 14. märtsil, said 108 inimest esimese AstraZeneca vaktsiinidoosi. 

a