KÜLASTUSKORD LÕUNA-EESTI HAIGLAS

Külastamine on haiglas ja haigla hooldekodus lubatud, kuid järgida tuleb allpool loetletud piiranguid.

 1. Külastada on lubatud patsiente, kes on haiglas või hooldekodus viibinud vähemalt 2 nädalat. Emotsionaalsetel põhjustel on lubatud patsiente külastada erikokkuleppe alusel. Patsientidega saab suhelda helistades osakonna patsienditelefonile.
 2. Külastamine on lubatud ainult eelneval kokkuleppel osakonnaga. Külastusaja kokku leppimiseks helistada osakonna õeposti numbril. Külastamist saab kokku leppida ainult patsiendi kontaktisik (teised isikud peavad ühendust võtma kontaktisikuga). Külastada saab vaid viirushaiguse tunnusteta inimene, kellel ei ole olnud  viirushaigusega kokkupuudet, soovitavalt on külastaja vaktsineeritud gripi ja covidi vastu.
 3. Isolatsioonis viibiva patsiendi külastamine ei ole soovituslik. Vaid erandjuhtudel tohib isolatsioonis viibivat patsienti külastada eelneval kokkuleppel raviarstiga. Külastaja peab kasutama kõiki nõutud isikukaitsevahendeid.
 4. Korraga tohib ühes palatis olla maksimaalselt 1 külastaja ja külastusaeg ei tohi olla pikem kui 1 tund.
 5. Soovituslik külastusaeg kella 11.00-17.00, haiglasse sisenemine PEAUKSEST. Külastusele saabudes külastaja:
  ✔ desinfitseerib käed;
  ✔ paneb ette maski ja hoiab kogu haiglas viibimise ajal maski ees;
  ✔ külastaja annab oma saabumisest teada;

7A hooldekodu elanik, kes suudab liikuda ise või keda saab ratastooliga tuua, kohtub lähedasega teistest  palatikaaslastest eraldi, osakonnas asuvas sööginurgas.

Üksus  Korrus, korpus Õeposti telefon Patsienditelefon
Sisehaiguste osakond

6A

6B

786 8536

786 8529

786 8537

786 8530

Õendusabikeskus

2A

2B

7B

786 8586

786 8472

786 8590

786 8586

786 8472

786 8590

Hooldekodu 7A  786 8585 786 8585
Psühhiaatriaosakond 

5A

5B

786 8550

786 8516 

786 8551

786 8534

Kirurgia osakond 8A 786 8524 786 8525
Sünnitusosakond 3A 786 8541 786 8541