Külastuskord Lõuna-Eesti Haiglas

 1. Külastamine on haiglas ja haigla hooldekodus lubatud, kuid järgida tuleb allpool loetletud piiranguid.
 2. Külastada on lubatud patsiente, kes on haiglas või hooldekodus viibinud vähemalt 2 nädalat. Emotsionaalsetel põhjustel on lubatud patsiente külastada erikokkuleppe alusel. Patsientidega saab suhelda helistades osakonna patsienditelefonile.

Üksus

Korrus, korpus

Patsienditelefon

Sisehaiguste osakond

6A

2B

786 8537

786 8530

Õendusabikeskus

2A

2B

7B

786 8586

786 8472

786 8590

Hooldekodu

7A

786 8585

Psühhiaatriaosakond

5A

5B

786 8551

786 8534

Kirurgia osakond

8B

786 8525

 1. Külastamine on lubatud ainult eelneval kokkuleppel. Külastamist saab kokku leppida ainult patsiendi kontaktisik (teised isikud peavad ühendust võtma kontaktisikuga). Külastamise registreerimisel küsitleb õde külastajat terviseseisundi osas. Külastada saab vaid viirushaiguse tunnusteta inimene, kellel ei ole olnud kokkupuudet COVID-19 haigega viimase 14 päeva jooksul, soovitavalt on külastaja vaktsineeritud.
 2. Külastusaja kokku leppimiseks helistada osakonna õeposti numbril:

Üksus

Korrus, korpus

Õepostitelefon

Sisehaiguste osakond

6A

2B

786 8536

786 8529

Õendusabikeskus

2A

2B

7B

786 8586

786 8472

786 8590

Hooldekodu

7A

786 8585

Psühhiaatriaosakond

5A

5B

786 8550

786 8516

Kirurgia osakond

8B

786 8524

 1. Korraga tohib ühes palatis olla maksimaalselt 1 külastaja ja külastusaeg ei tohi olla pikem kui 1 tund.
 2. Külastusaeg kella 11.00-17.00, haiglasse sisenemine PEAUKSEST.
 3. Külastusele saabudes külastaja:
  • desinfitseerib käed
  • kasutab meditsiinilist maski (maski saab tööpäevadel registratuurist, nädalavahetustel külastatavast osakonnast);
  • osakonda sisenedes desinfitseerib uuesti käed;
  • külastaja annab oma saabumisest teada;
  • õde küsitleb uuesti külastajat ning dokumenteerib tervisedeklaratsiooni andmed õendusloosse.

7A hooldekodu elanik, kes suudab liikuda ise või keda saab ratastooliga tuua, kohtub lähedasega teistest palatikaaslastest eraldi, osakonnas asuvas sööginurgas.