Riigihanked

Soetuste kord

Lõuna-Eesti Haigla soetuste kord

AS Lõuna-Eesti Haigla 2023. aasta hankeplaan

 

Hanke objekt Soetuse liik Eeldatav hankemenetluse liik Hanke eeldatav aeg Vastutav isik
Elektrienergia ostmine asjad avatud I kvartal haldusjuht
Elektrigeneraatori soetamine asjad avatud I kvartal haldusjuht
Kahe transpordilifti uuendamine asjad avatud I kvartal haldusjuht
Defribrillator 6tk asjad avatud I kvartal ravijuht
Meditsiiniliste gaaside ostmine asjad avatud I kvartal haldusjuht
Instrumentide pesur asjad avatud I kvartal õendusjuht
Valgustuse uuendamine ehitustööd avatud II kvartal haldusjuht
Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi uuendamine ehitustööd avatud II kvartal haldusjuht
Lamekatuse soojustamine ehitustööd avatud II kvartal haldusjuht
Telemeetria asjad avatud II kvartal ravijuht
Maa-aluse tunneli eraldi tuletõkketsooniks ehitamine ehitustööd avatud II kvartal haldusjuht
Telekommunikatsiooni teenuse ost teenused avatud II kvartal IT-juht
EMO juurdeehituse ehitamine ehitustööd avatud II kvartal haldusjuht
Intensiivravi osakonna renoveerimine ehitustööd avatud III kvartal haldusjuht
Kiirabibaasi projekteerimine teenused avatud III kvartal haldusjuht
Operatsioonilauad asjad avatud III kvartal ravijuht kirurgia alal