Operatsiooniplokk

Missioon:

pakkuda turvalist valutustamist kirurgilistel operatsioonidel ja protseduuridel ning kaasaegsetele standarditele vastavat võimalikult ohutut operatsiooniteenust.

2009. aasta septembris avasime täielikult renoveeritud operatsiooniploki, milles on kaasaegse operatsioonitehnika ja hingamis- ning narkoosiaparatuuriga varustatud operatsioonitoad, ärkamisruum, abiruumid ja personali olmeruumid. Operatsioonitube on 2 ning tavapäraselt toimuvad nendes operatsioonid paralleelselt. Operatsiooniploki personal koosneb 13 erihariduse ja -ettevalmistusega töötajast: 4 operatsiooniõde, 4 anesteesiaõde, 4 operatsioonitoa hooldajat ja õendusjuht. Ööpäevaringselt on valves üks operatsioonibrigaad, kuhu kuuluvad operatsiooniõde, anesteesiaõde ning operatsioonitoa hooldaja. Öisel ajal (18.00-08.00) ning nädalavahetustel on operatsioonibrigaad koduvalves ning saabub majja väljakutsel.

Kontakt

Õendusjuht 786 8523
Ärkamisruumi õde 786 8518

 

Operatsiooniplokk asub Lõuna-Eesti Haigla 9. korruse A-korpuses. Osakonna ruumidesse võib siseneda ainult koos personaliga.

Meie operatsiooniplokis tehakse järgnevaid operatsioone ning protseduure:

  • Kõhuõõne operatsioonid nii lahtisel kui laparoskoopilisel meetodil
  • Luu- ja liigesevigastuste ning pehmete kudede vigastuste operatiivne ravi
  • Artroskoopia- kaasaegne liigeskirurgia ilma tüüpilise operatsioonihaavata
  • Günekoloogilised operatsioonid nii lahtisel kui laparoskoopilisel meetodil
  • Günekoloogilised protseduurid
  • Kurgumandlite ja adenoidide operatiivne eemaldamine
  • Erinevad kõrva-nina-kurgu profiiliga pisiprotseduurid

 

Kasutusel on alljärgnevad anesteesiameetodid:

Üldanesteesia e üldnarkoos – lülitab välja teadvuse ja valutundlikkuse kogu kehas. Lühiajaliste operatsioonide, protseduuride valutustamiseks kasutatakse veenisisest anesteesiat, pikaaegsete operatsioonide puhul võidakse kasutada inhalatsioonanesteesiat.

Spinaalanesteesia - kasutatakse alakeha operatsioonide teostamiseks, mis võtab ära valutundlikkuse opereeritavas piirkonnas.

Epiduraalanesteesia - patsiendi seljaaju närvijuure piirkonda viiakse peenike toru, mille kaudu manustatakse valuvastaseid ravimeid.

Kogu operatsiooni vältel tegelevad anesteesia läbiviimise ning Teie elutähtsate funktsioonide jälgimise ja tagamisega narkoosiarst ja narkoosiõde.

 

Võimalikud ohud ja tüsistused:

Narkoosimeetod valitakse vastavalt haigusele, millest lähtuvalt Teile operatsioon tehakse. Anesteesiajärgselt on tavaline nähtus uimasus ja haavapiirkonna valu. Inhalatsioonanesteesia järgselt võib esineda neelamise valulikkust ja iiveldust. Spinaalanesteesia korral võib esineda pulsi ja vererõhu muutusi, mida korrigeeritakse vastavate ravimitega. Anesteesiajärgselt võib esineda peavalu, mispuhul peab võtma valuvaigisteid ja jooma rohkelt vedelikku. Iga operatsioon ja anesteesia on seotud riskidega tulenevalt Teie kroonilistest ja varempõetud haigustest. Riski vähendamiseks on väga oluline Teie koostöö ravi- ja narkoosiarstiga. Vajame Teilt võimalikult täpset informatsiooni varempõetud haiguste, allergiate, eluviiside, kahjulike harjumuste ja kasutatavate ravimite kohta.

 

Ärkamisruum

Peale plaanilist operatsiooni ärkab haige ärkamistoas kogenud intensiivraviõe hoole all. Ärkamisruumis on olemas aparatuur südametegevuse, hingamise ja vererõhu jälgimiseks. Seal toimub ka operatsioonijärgse valu ja iivelduse ravimine. Sõltuvalt operatsiooni ulatusest võib olla vajalik edasine ravi intensiivravi osakonnas