Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töödeldakse tervishoiuteenuse osutamise raames vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Vastutav töötleja: Lõuna-Eesti Haigla AS

Registrikood: 10833853

Töötlemiskohtade aadressid: Meegomäe küla, Võru vald 65526, Võrumaa ja Jüri 19a, Võru 65608

Lõuna-Eesti Haigla andmekaitsespetsialist: Ave Abel, tel 786 8501, ave.abel@leh.ee

Isikuandmete töötlemise reeglid Lõuna-Eesti Haiglas