Uudised

Lõuna-Eesti Haigla osaleb Ukraina sõprade abistamiseks heategevusprojektis. Haigla annetas ühe kiirabiauto Rotary Klubi Tallinn Vanalinn omandusse, kes kohandas ja varustas auto vastavalt Ukraina rindemeedikute vajadustele. Ettepaneku kiirabiauto annetamiseks tegi Võru kiirabi juhataja Kevin Lumi.

Autosid on rindele tarvis erinevaid, ennekõike maastikuvõimekaid ja töökindlaid, sest sõjaolukorras võib väiksemgi ebaõnnestumine maksta kellelegi elu. Ragnar Sassi eestvedamisel on NAFO 69 brigaad, mis teeb koostööd Ukraina sõjaväelastega, praeguseks tarninud Eestist Ukrainasse juba üle 330 sellise auto. Rahastus nende ostmiseks on tulnud toetajatelt enam kui 20 riigist.

Rotary Klubil Tallinn Vanalinn saatis juuni alguses Ukraina rinde poole teele korraga kaks komplekteeritud kiirabiautot. Kuna sõit kestis 36 tundi järjest, oli igas autos kaks juhti. Seekord oli juhtide seas ka Võru kiirabi töötaja Arvo Kiuru – oma mees roolis! Klubi kattis kõik kulud auto toimetamiseks Kiievisse, kus auto annetati organisatsioonile nimega “HELP99 UKRAINE”. Sealt antakse auto edasi konkreetsele sõjaväeüksusele. 

40 aastat tööstaaži on täitunud Lõuna-Eesti Haigla ämmaemand Ene Konsil ja erakorralise meditsiini osakonna töötajal Aivar Allasel! Aitäh panuse eest töörindel ja patsientide aitamisel! Rõõmsaid ja tegusaid tööpäevi Teile!

Lõuna-Eesti Haigla vereproovide võtmise kabinet (4. korrusel B-korpuses) teenindab järjekorranumbri alusel. Järjekorraaparaat asub valgustaskus verekabineti ukse juures.

18. aprillil toimus Lõuna-Eesti Haigla Aastakonverents 2024 haigla töötajatele. 
Ettekannetega esinesid haigla osakondade/valdkondade juhid. Töötajad said ülevaate Lõuna-Eesti Haigla 2023. aasta tegemistest ja uutest plaanidest. Räägiti ravitööst, diagnostikast, patsientide ohutusest ja tagasisidest, õendusabikeskusest, halduse- ja IT-alastest tegemistest, personalist ja töökeskkonnast.

Konverents andis hea ülevaate eelmiste aastate tegemistest ja eesootavast.

2024. aasta liigsel veebruarikuu päeval avas Lõuna-Eesti Haigla uuendatud intensiivraviosakonna. Sellega lõppesid ka mahukad Euroopa Liidu rahastusprojektid haiglas.  


Kahe aasta jooksul investeeriti Lõuna-Eesti Haigla taristusse 6,2 miljonit eurot, millest haigla omaosalus on 1,1 miljonit eurot. Kokku teostati üheksa projekti, mille käigus avati 44 isolatsioonipalatit ja päikeseelektrijaam, uuendati haigla kütte- ja valgustussüsteeme, transpordilifte ja elektrijaotlat. Haigla sai endale uue võimsa elektrigeneraatori ja täielikult uuendatud intensiivraviosakonna.
Kõigi nende projektidega muudeti haigla patsientide ja personali jaoks turvalisemaks, mugavamaks, kaasaegsemaks, nakkuskindlamaks. Ühtlasi panustati projektidega ka kliimaeesmärkidesse.


Pidulikul avamisel musitseerisid Sandra ja Carlos.


Fotode autor Aigar Nagel.

Kagukeskuse Selveri juhtaja Jane Jõgeva ja juhataja asetäitja Maiu Vellak andsid Lõuna-Eesti Haigla sünnitus- ja günekoloogia osakonnale üle Selveri heategevuskampaania „Koos on kergem“ käigus kogutud 1800 eurose sümboolse rahatšeki kaisukaru näol.

21. korda toimunud kampaania käigus kogutud raha eest viiakse läbi vastsündinu ja sünnitaja elustamise koolitus. Tegemist on sünnitus- ja günekoloogia osakonna personali simulatsiooniõppusega, mis keskendub kriitiliste olukordade lahendamisele kasutades meeskonnatöö põhimõtteid.

Foto autor: Aigar Nagel

Külastamine on haiglas ja haigla hooldekodus lubatud, kuid järgida tuleb allpool loetletud piiranguid.

 1. Külastada on lubatud patsiente, kes on haiglas või hooldekodus viibinud vähemalt 2 nädalat. Emotsionaalsetel põhjustel on lubatud patsiente külastada erikokkuleppe alusel. Patsientidega saab suhelda helistades osakonna patsienditelefonile.
 2. Külastamine on lubatud ainult eelneval kokkuleppel osakonnaga. Külastusaja kokku leppimiseks helistada osakonna õeposti numbril. Külastamist saab kokku leppida ainult patsiendi kontaktisik (teised isikud peavad ühendust võtma kontaktisikuga). Külastada saab vaid viirushaiguse tunnusteta inimene, kellel ei ole olnud  viirushaigusega kokkupuudet, soovitavalt on külastaja vaktsineeritud gripi ja covidi vastu.
 3. Isolatsioonis viibiva patsiendi külastamine ei ole soovituslik. Vaid erandjuhtudel tohib isolatsioonis viibivat patsienti külastada eelneval kokkuleppel raviarstiga. Külastaja peab kasutama kõiki nõutud isikukaitsevahendeid.
 4. Korraga tohib ühes palatis olla maksimaalselt 1 külastaja ja külastusaeg ei tohi olla pikem kui 1 tund.
 5. Soovituslik külastusaeg kella 11.00-17.00, haiglasse sisenemine PEAUKSEST. Külastusele saabudes külastaja:
  ✔ desinfitseerib käed;
  ✔ paneb ette maski ja hoiab kogu haiglas viibimise ajal maski ees;
  ✔ külastaja annab oma saabumisest teada;

7A hooldekodu elanik, kes suudab liikuda ise või keda saab ratastooliga tuua, kohtub lähedasega teistest  palatikaaslastest eraldi, osakonnas asuvas sööginurgas.

Üksus  Korrus, korpus Õeposti telefon Patsienditelefon
Sisehaiguste osakond

6A

6B

786 8536

786 8529

786 8537

786 8530

Õendusabikeskus

2A

2B

7B

786 8586

786 8472

786 8590

786 8586

786 8472

786 8590

Hooldekodu 7A  786 8585 786 8585
Psühhiaatriaosakond 

5A

5B

786 8550

786 8516 

786 8551

786 8534

Kirurgia osakond 8A 786 8524 786 8525
Sünnitusosakond 3A 786 8541 786 8541

Noortenõustamised toimuvad:

Võru Tervisekeskus, Tartu 9, Võru, ruum 15, tel 786 8466

09. veebruaril ja 26. veebruaril kell 14.00-18.00 ämmaemand Merle Sillaste

kontakt: sillaste94@gmail.com , tel 5615 6308