Lõuna-Eesti laste ja noorukite Vaimse Tervise Keskus

l-e

2014. aastal avati Norra toetuste programmi "Rahvatervis" raames Lõuna-Eesti Haigla juures laste ja noorukite vaimse tervise kabinet. Kabineti loomist suunas Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskus. Kabinettide avamise eesmärgisk on jagada lastepsühhiaatrite töökoormust ning lühendada ravijärjekordi lastepsühhiaatrite vastuvõttudele, pakkudes psühhiaatrilist abi lapse elukohale lähemal.

Lõuna-Eesti Haigla meeskonda kuuluvad psühholoog ja õde. Laste ja noorukite vaimse tervise kabinet asub Lõuna-Eesti Haigla IV korrusel A-korpuses kab 437. Vastuvõtule saab registreerida haigla registratuuri telefonil 786 8569, kodulehel www.leh.ee või e-posti teel registratuur@leh.ee.

Vaimse tervise õe vastuvõtule võib pöörduda ilma saatekirjata. Teenus on ravikindlustust omavale isikule tasuta.

Vastuvõtule tulles palume kaasa võtta:

 • isikut tõendav dokument;
 • lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalik nõusolek (juhtudel kui lapse saatjaks ei ole lapsevanem või seaduslik esindaja);
 • kui on olemas, siis suunamiskiri ja/ või iseloomustus koolist või lasteaiast.

Vaimse tervise kabinetis osutatavad teenused

Vaimse tervise õe vastuvõtt on ambulatoorne õendusabiteenus, mille raames toimub:

 • vaimse tervise probleemi selgitamine;
 • vajadusel psühhiaatri vastuvõtule ning teistele vaimse tervise probleemidega seotud teenustele suunamine;
 • patsiendi terviseseisundi regulaarne jälgimine ja muutuste hindamine ning terviseriski analüüs;
 • hindamisskaalade ja küsimustike täitmise õpetamine ning vajadusel tulemuste hindamine;
 • psühhiaatri poolt määratud ravi toime ja kõrvaltoimete jälgimine ning tervisenäitajate regulaarne hindamine raviperioodi vältel;
 • patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ja juhendamine;
 • patsiendi ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine;
 • patsiendi elustiilialane nõustamine (tervislikud valikud, õige toitumine, unereziim, sobilikud probleemilahenduse viisid jms).

Psühholoogi vastuvõtt on ambulatoorne tervishoiuteenus, mille raames toimub:

 • seisundi hindamine kasutades psühholoogias tunnustatud uurimisvahendeid ja-meetodeid;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • psühhoteraapia.

Meeskonnavastuvõtt on ambulatoorne tervishoiuteenus, kus lapse või nooruki seisundi hindamiseks on vaja mitme spetsialisti koostööd.

Kasulikud lingid:
http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/
https://www.facebook.com/vaimsetervisekeskus

Projekti „Lõuna-Eesti laste ja noorukite Vaimse Tervise Keskuse loomine“ toetas Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

 

Norway Grantssotsmin

TÜK