Õendusabikeskus

Missioon:

Osutada patsiendi/kliendi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt võimalikult kvaliteetset ravi-, õendushooldus- ja hoolekandeteenust, kindlustamaks patsiendile/kliendile tema seisundist tulenevalt võimalikult hea elukvaliteet ja igapäevaeluga toimetulek.

Pakutavad teenused

Keskuse telefonid

Lilia Leppsaar

keskuse juhataja

786 8589 lilia.leppsaar@leh.ee

telefonikonsultatsioon

arst-konsultant 

 

Tiia Toots

vastutav õde

786 8469

Hille Vaht

vastutav õde

786 8495

Õendusabikeskus

õed 7B

786 8590

õed 2A

786 8586

õed 2B

786 8472 

patsiendid 2B

786 8473 

Hooldekodu

 

786 8585

Õendusabikeskuse tutvustus

Keskuses on 47 voodikohta õendusabi patsientidele. Patsientidele osutatakse ööpäevaringset õendushooldusteenust sealhulgas haiguse või füüsilise puudega kohanemisele suunatud rehabilitatsiooni. Kodus viibiva haige õendusabiosakonda suunamine toimub perearsti poolt. Patsiendil on kohustus ise maksta 2,50 eurot voodipäeva raha esimese 10 päeva eest (25 eurot) ning omaosalustasu 19,032 eurot/ööpäev.

Eakal patsiendil on turvaline saada õendusteenust oma kodus. Koduõendusteenuse käigus teostatakse õendushooldus ja põetusprotseduurid (s.h. asend-ja liikumisravi, abivahendite kasutamise ja hooldusprotseduuride teostamise õpetus), arsti poolt määratud kodustes tingimustes teostatavad raviprotseduurid (i/m, i/v süstid, tilkinfusioonid, sidumised jne). Koduõendusele suunab perearst ja teenuse eest tasub Tervisekassa.

Hooldekodu pakub elamisvõimalust ja hooldusteenust inimestele, kellel esineb:

  • sotsiaalne toimetulematus
  • täielik või osaline funktsionaalne toimetulematus ning sõltuvus enesehooldustoimingute teostamisel

Hooldekodus on 1-, 2- ja 3-kohalised toad. Hooldekodus elavatele inimestele on tagatud õendusteenus, mille eest tasub Tervisekassa (https://www.tervisekassa.ee/partnerile/raviasutusele/oendusabi)

Ööpäeva maksumus hooldekodus sõltub kliendi toimetulekuvõimest ja hooldusvahendite vajadusest.

HINNAKIRI

Kui te vajate ööpäevaringset üldhooldusteenust, siis tuleb teil esmalt pöörduda registreeritud elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole, kes hindab, millist abi te vajate. Hooldekodusse tulekut saab vaba koha olemasolul planeerida peale otsuse saamist kohalikust omavalitsusest. Hooldekodusse tulekuks on vajalik ka perearsti saatekiri, millel on kirjas Teie püsiraviskeem. Võru linna elanikel on võimalus jääda oma perearsti nimistusse, kuid väljaspool Võru linna ja Võru valda, tuleb muuta ka perearst. Lõuna- Eesti Haigla hooldekodu elanikel on võimalus kirjutada avaldus Võru valla perearsti nimistusse saamiseks.

1. juulist 2023 jõustus Eestis hooldereform. Täpsem info www.sm.ee/hooldereform

Perearstile saatekirjad

Vabatahtlik tegevus