Õendusabikeskus

Missioon:

Osutada patsiendi/kliendi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt võimalikult kvaliteetset ravi-, õendushooldus- ja hoolekandeteenust, kindlustamaks patsiendile/kliendile tema seisundist tulenevalt võimalikult hea elukvaliteet ja igapäevaeluga toimetulek.

Pakutavad teenused

Keskuse telefonid

Lilia Leppsaar keskuse juhataja

786 8589 lilia.leppsaar@leh.ee

telefonikonsultatsioon arst-konsultant 

 

Tiia Toots vastutav õde 786 8469
Hille Vaht vastutav õde 786 8495
Õendusabikeskus
 
õed 7B 786 8590
õed 2A 786 8586
õed 2B 786 8472 
patsiendid 2B 786 8473 
Hooldekodu   786 8585

Õendusabikeskuse tutvustus

Keskuses on 47 voodikohta õendusabi patsientidele. Patsientidele osutatakse ööpäevaringset õendushooldusteenust sealhulgas haiguse või füüsilise puudega kohanemisele suunatud rehabilitatsiooni. Kodus viibiva haige õendusabiosakonda suunamine toimub perearsti poolt. Patsiendil on kohustus ise maksta 2.50 eurot voodipäeva raha esimese 10 päeva eest (25 eurot) ning omaosalustasu 18,64 eurot/ööpäev.

Eakal patsiendil on turvaline saada õendusteenust oma kodus. Koduõendusteenuse käigus teostatakse õendushooldus ja põetusprotseduurid (s.h. asend-ja liikumisravi, abivahendite kasutamise ja hooldusprotseduuride teostamise õpetus), arsti poolt määratud kodustes tingimustes teostatavad raviprotseduurid (i/m, i/v süstid, tilkinfusioonid, sidumised jne). Koduõendusele suunab perearst ja teenuse eest tasub haigekassa.

Hooldekodus on 1-, 2- ja 4-kohalistes tubades elamisvõimalus 30 elanikul. Elanikele on tagatud ööpäevaringne hooldus ja vajadusel koduõenduse teenus. Arsti (perearsti) visiit toimub vajadusel.

Hooldekodu pakub elamisvõimalust ja hooldusteenust isikutele, kellel esineb:

  • sotsiaalne toimetulematus
  • täielik või osaline funktsionaalne toimetulematus
  • täielik või osaline sõltuvus enesehooldustoimingute teostamisel

Ööpäeva maksumus hooldekodus on 29-32 eurot (vt. HINNAKIRI) sõltuvalt kliendi toimetulekuvõimest ja hooldusvahendite vajadusest. Maksumuse määramiseks teostatakse eelnevalt põhjalik seisundi hindamine. Pakume elanikele nende iseseisvat toimetulekut ja enesehoolduse suurendamiseks soodsat keskkonda (sõbralik teenindus, oskustega töötajad, abivahendite olemasolu).

Alates 01. juulist 2023 kehtima hakkav HINNAKIRI

Perearstile saatekirjad

Vabatahtlik tegevus