Õendusabikeskus

Missioon

Osutada patsiendi/kliendi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt võimalikult kvaliteetset ravi-, õendushooldus- ja hoolekandeteenust, kindlustamaks patsiendile/kliendile tema seisundist tulenevalt võimalikult hea elukvaliteet ja igapäevaeluga toimetulek.

Pakutavad teenused

Keskuse telefonid

Lilia Leppsaar keskuse juhataja 786 8589 lilia.leppsaar@leh.ee
telefonikonsultatsioon arst-konsultant 

 

Tiia Toots vastutav õde 786 8469
Hille Vaht vastutav õde 786 8495
Õendusabikeskus õed 7B 786 8590
õed 2A 786 8586
õed 2B 786 8472 
patsiendid 2B 786 8473 
Hooldekodu   786 8585

Õendusabikeskuse tutvustus

Keskuses on 47 voodikohta õendusabi patsientidele. Patsientidele osutatakse ööpäevaringset õendushooldusteenust sealhulgas haiguse või füüsilise puudega kohanemisele suunatud rehabilitatsiooni. Kodus viibiva haige õendusabiosakonda suunamine toimub perearsti poolt. Patsiendil on kohustus ise maksta 2,50 eurot voodipäeva raha esimese 10 päeva eest (25 eurot) ning omaosalustasu 21,786 eurot/ööpäev.

Eakal patsiendil on turvaline saada õendusteenust oma kodus. Koduõendusteenuse käigus teostatakse õendushooldus ja põetusprotseduurid (s.h. asend-ja liikumisravi, abivahendite kasutamise ja hooldusprotseduuride teostamise õpetus), arsti poolt määratud kodustes tingimustes teostatavad raviprotseduurid (i/m, i/v süstid, tilkinfusioonid, sidumised jne). Koduõendusele suunab perearst ja teenuse eest tasub Tervisekassa.

Hooldekodu

Hooldekodu pakub elamisvõimalust ja hooldusteenust inimestele, kellel esineb:

  • sotsiaalne toimetulematus
  • täielik või osaline funktsionaalne toimetulematus ning sõltuvus enesehooldustoimingute teostamisel

Hooldekodus on 1-, 2- ja 3-kohalised toad. Hooldekodus elavatele inimestele on tagatud õendusteenus, mille eest tasub Tervisekassa (https://www.tervisekassa.ee/partnerile/raviasutusele/oendusabi)

Ööpäeva maksumus hooldekodus sõltub kliendi toimetulekuvõimest ja hooldusvahendite vajadusest.

HINNAKIRI

Kui te vajate ööpäevaringset üldhooldusteenust, siis tuleb teil esmalt pöörduda registreeritud elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole, kes hindab, millist abi te vajate. Hooldekodusse tulekut saab vaba koha olemasolul planeerida peale otsuse saamist kohalikust omavalitsusest. Hooldekodusse tulekuks on vajalik ka perearsti saatekiri, millel on kirjas Teie püsiraviskeem. Võru linna elanikel on võimalus jääda oma perearsti nimistusse, kuid väljaspool Võru linna ja Võru valda, tuleb muuta ka perearst. Lõuna-Eesti Haigla hooldekodu elanikel on võimalus kirjutada avaldus Võru valla perearsti nimistusse saamiseks.

1. juulist 2023 jõustus Eestis hooldereform. Täpsem info www.sm.ee/hooldereform

Perearstile saatekirjad

Vabatahtlik tegevus