Uudised

28/10/2021

Lõuna-Eesti Haiglas on jätkuvalt avatud COVID-19 vastu vaktsineerimise kabinet. Soovijaid vanuses 12+ eluaastat vaktsineeritakse Pfizer/Comirnaty, Moderna ja Jansseni vaktsiinidega. Aegu saab broneerida läbi interneti www.digilugu.ee, üleriigilisel telefonil 1247 või haigla registratuuri telefonil 786 8569. Tehakse ka tõhustusdoose, kui 2. doosist on möödas vähemalt 6 kuud. Tõhustusdoosile saab registreerida läbi haigla registratuuri.

Kabineti lahtiolekuajad:

E kell 08.00-16.00

N kell 08.00-16.00

Eelregistreerimata võtame vastu esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 13.00-15.00. Haiglasse jõudes tuleb Teil registratuuris teada anda, et olete tulnud vaktsineerima ette registreerimata.

Vaktsineerimine toimub Lõuna-Eesti Haigla 3. korruse C-korpuse saalis. Vaktsineeritakse soovijaid 12+ vanusest alates. Kaasa palun võtta pildiga isikut tõendav dokument. Alaealistel palume tulla vaktsineerima koos lapsevanema või seadusliku esindajaga. 2. doosi vaktsineerimisaeg antakse Teile kohe peale vaktsineerimist.

Jälgige vaktsineerimise infot haigla kodulehel www.leh.ee, haigla facebooki lehel või interaktiivsel kaardil aadressil https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

22/10/2021

Alates 22. oktoobrist võib Lõuna-Eesti haiglasse sünnitama tulles sünnitajaga kaasas olla üks haigustunnusteta tugiisik, kes peab esitama immuniseerimispassi või immuniseerimisteatise riiklikust digiloost või tõendama läbipõdemist COVID-digitõendiga. Kui tugiisik pole vaktsineeritud või COVID-19 põdenud, siis tugiisikul haiglasse jääda ei lubata. 

16/09/2021

17. septembril 2001. aastal avati Lõuna-Eesti Haiglas hooldusravikeskus, juhatajaks oli Reet Urban. Hooldusravikeskuse koosseisu kuulus 10 voodikohaga hooldusravi osakond ja 30 kohaga hooldekodu. Hooldusravi meeskonda kuulusid 4 õde, hooldajad, 0,5 kohaga arst, vanemõde, osakonnajuhataja ja perenaine.

Hooldusravi mõiste tuli Eesti tervishoiumaastikule seoses  tervishoiu reformimisega.  Hooldusravi oli mõeldud patsientidele, kes olid neile vajalikus mahus aktiivravi kätte saanud ning ei vajanud enam kõrgtehnoloogilist ja spetsialiseeritud aktiivravi. Hooldusravi (õendusabi) oli väljakujunenud erivajadustega haigetele osutatav meditsiiniline, psühholoogiline ja sotsiaalne abi, mis lähtub haige individuaalsetest vajadustest, kindlustab talle parema võimaliku elukvaliteedi ja maksimaalse toimetuleku haigusega. Hooldusravi teenuse tulekuga tulid tervishoiumeeskondadesse sotsiaaltöötajad. Mõisteti, et kõigile tervisega seotud probleemidele ei ole võimalik lahendust leida ilma, et  lahendataks patsiendi sotsiaalsed probleemid. Hooldusraviteenuse eest tasus Eesti Haigekassa kindlustusega patsientidele täies mahus. Haiglavõrgu arengukavas oli hooldusravi rahastamine planeeritud kolme osapoole poolt - patsient, haigekassa ja kohalik omavalitsus.

1

13/09/2021
 1. Külastamine on haiglas ja haigla hooldekodus lubatud, kuid järgida tuleb allpool loetletud piiranguid.
 2. Külastada on lubatud patsiente, kes on haiglas või hooldekodus viibinud vähemalt 2 nädalat. Emotsionaalsetel põhjustel on lubatud patsiente külastada erikokkuleppe alusel. Patsientidega saab suhelda helistades osakonna patsienditelefonile.

Üksus

Korrus, korpus

Patsienditelefon

Sisehaiguste osakond

6A

2B

786 8537

786 8530

Õendusabikeskus

2A

2B

7B

786 8586

786 8472

786 8590

Hooldekodu

7A

786 8585

Psühhiaatriaosakond

5A

5B

786 8551

786 8534

Kirurgia osakond

8B

786 8525

 1. Külastamine on lubatud ainult eelneval kokkuleppel. Külastamist saab kokku leppida ainult patsiendi kontaktisik (teised isikud peavad ühendust võtma kontaktisikuga). Külastamise registreerimisel küsitleb õde külastajat terviseseisundi osas. Külastada saab vaid viirushaiguse tunnusteta inimene, kellel ei ole olnud kokkupuudet COVID-19 haigega viimase 14 päeva jooksul, soovitavalt on külastaja vaktsineeritud.
 2. Külastusaja kokku leppimiseks helistada osakonna õeposti numbril:

Üksus

Korrus, korpus

Õepostitelefon

Sisehaiguste osakond

6A

2B

786 8536

786 8529

Õendusabikeskus

2A

2B

7B

786 8586

786 8472

786 8590

Hooldekodu

7A

786 8585

Psühhiaatriaosakond

5A

5B

786 8550

786 8516

Kirurgia osakond

8B

786 8524

 1. Korraga tohib ühes palatis olla maksimaalselt 1 külastaja ja külastusaeg ei tohi olla pikem kui 1 tund.
 2. Külastusaeg kella 11.00-17.00, haiglasse sisenemine PEAUKSEST.
 3. Külastusele saabudes külastaja:
  • desinfitseerib käed
  • kasutab meditsiinilist maski (maski saab tööpäevadel registratuurist, nädalavahetustel külastatavast osakonnast);
  • osakonda sisenedes desinfitseerib uuesti käed;
  • külastaja annab oma saabumisest teada;
  • õde küsitleb uuesti külastajat ning dokumenteerib tervisedeklaratsiooni andmed õendusloosse.

7A hooldekodu elanik, kes suudab liikuda ise või keda saab ratastooliga tuua, kohtub lähedasega teistest palatikaaslastest eraldi, osakonnas asuvas sööginurgas.

06/09/2021

Noortenõustamised toimuvad:

Jüri 19a, Võru, ruum 411, tel 786

5. ja 22. oktoobril kell 14.00-18.00 ämmaemand Merle Sillaste

kontakt: sillaste94@gmail.com , tel 5615 6308

20/07/2021

Tänusõnad Brüsselisse Euroopa Naiste Assotsiatsioonile (www.assocfemmesdeeurope.eu), mis tegeleb heategevusprojektidega. Tänu Teile on meie pisikeste beebide kõrvakuulmine nobedasti kontrollitud! Eriline tänu projekti vedajale Egle Olssonile!

12

17/06/2021

Võru linnavolikogu istungil otsustati tänavune teenetemärk omistada Lõuna-Eesti Haigla kirurgile Egon Johansonile kauaaegse ja südamega tehtud töö eest.

Egon Johansonil täitub sellel aastal 45 aastat töötamist Lõuna-Eesti Haiglas. Selle aja jooksul on ta andnud olulise panuse Võrumaa inimeste tervise heaks. Egon Johanson on hea meeskonna liige, koostööaldis, õpihimuline, avatud uuele ja hea huumorisoonega. Aastate jooksul on ta kolleegidele jaganud oma oskusi ja teadmisi. Ta on alati sõbralik ja abivalmis nii patsientidele kui ka kolleegidega suheldes.

2005. aastal nimetati Egon Johanson vanemkirurgiks, 2011. aastal on omistati talle Võru maakonna teenetemärk.

Võru linna teenetemärki antakse välja alates 1994. aastast. Teenetemärk antakse üle Võru linna sünnipäevale pühendatud pidustustel. Teenetemärgiga kaasneb aumärk ja preemia 2000 eurot.

1

03/06/2021

Lõuna-Eesti Haigla territooriumil viibides kehtib jätkuvalt maski kandmise nõue. Haiglasse sisenemisel palume vahetada oma mask uue kirurgilise maski vastu. Maski saate registratuurist 1. korruse fuajees. Palume Teil haiglasse tulles hoida turvalist distantsi teiste patsientidega ning järgida kätehügieeni reegleid. Haiglas viibivate patsientide külastamine on lubatud eelneval kokkuleppel osakonnaga.