Patsienditelefonid

Sünnitus- ja günekoloogia osakond

786 8541

Intensiivraviosakond

786 8577

Kirurgiaosakond (8B)

786 8525

Sisehaiguste ja lasteosakond (6A)

786 8537

Sisehaiguste osakond (6B)

786 8530

Psühhiaatriaosakond (5A)

786 8551

Psühhiaatriaosakond (5B) 786 8534

Õendusabikeskus (2A)

786 8586

Õendusabikeskus (2B) 786 8472
Õendusabikeskus (7B) 786 8590
Hooldekodu (7A) 786 8585