Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine

Sisestatud ave.abel poolt

Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi tõttu raskustesse. Siia alla kuuluvad nii liigtarvitamine, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus kui ka igapäevane alkoholi tarbimine (sh „tipsutamine”), mis segab tavapärast elu ja tegevust. Lisaks kainuse saavutamisele võib ravi eesmärk olla ka kontrolli saavutamine tarvitatavate koguste ja sageduse üle.

Kui probleemiga perearstikeskusesse pöördumine on ebamugav, siis pakuvad abi ka alkoholitarvitamise häire ravikeskused.

Üldjuhul kohtutakse seal kõigepealt vaimse tervise õega, kes ravi alustamisel viib läbi esmase hindamise sobivate sekkumiste planeerimiseks. Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt patsiendi vajadustele ja tervislikule seisundile. Ravimeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid.

Ka lähedased saavad abi

Alkoholi kuritarvitamine ja -sõltuvus ei mõjuta üksnes liigtarvitaja tervist ja suhteid. Sellest probleemist on haaratud kõik lähedased. Alkoholitarvitamise häirega patsientidega töötavad spetsialistid on valmis ja oskavad nõu anda ka patsientide lähedastele. Seda ka juhul, kui alkoholitarvitamise häirega isik ise ei soovi abi saamiseks kuhugi pöörduda.

Alkoholitarvitamise häire ennetuse ja nõustamise teenusele pöördumiseks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustuseta isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei osutata joobes inimestele.

Vastuvõtuaja saab broneerida läbi Lõuna-Eesti Haigla registratuuri helistades telefonil +372 786 8569 või saates e-kirja registratuur@leh.ee.