Visiiditasu

Lõuna-Eesti Haigla AS on kehtestatud ambulatoorsetele visiitidele visiiditasu 5 eurot.

 Visiiditasu võtmise kord

  1. Visiiditasu kehtib kõikidele patsientidele, kes pöörduvad eriarsti esmasele ambulatoorsele vastuvõtule. 
  2. Visiiditasu ei võeta: 
  • kui patsient on tagasi kutsutud sama haigusjuhtumiga seotult (korduvvisiit); 
  • kui patsient saadetakse Lõuna-Eesti Haigla ühe eriarsti poolt teise Lõuna-Eesti Haigla eriarsti vastuvõtule; 
  • kui Lõuna-Eesti Haigla arsti vastuvõtule on patsient saadetud teise tervishoiuasutuse sama eriala arsti poolt; 
  • vältimatut arstiabi vajavatelt patsientidelt, kui ambulatoorsele eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine; 
  • alla kaheaastastelt lastelt; 
  • rasedatelt.

Arstil on kohustus enne ambulatoorset visiiti haigla elektroonilisest infosüsteemist kontrollida, kas patsient on visiiditasu tasunud.