Täiskasvanute psühhiaatria statsionaar

Täiskasvanute psühhiaatria statsionaarPsühhiaatriaosakond paikneb V korrusel. Osakonnas on kokku 30 voodikohta, nendest 15 on kohandatud raskemate psüühikahäiretega inimeste raviks. Psühhiaatriaosakonda hospitaliseeritakse nii erakorralisi kui ka plaanilisi haigeid. Psühhiaatrid ja psühholoogid töötavad kliinikus tööpäevadel 08.00-16.00. Väljaspool psühhiaatrite tööaega lahendab arstlikke probleeme valvearst.

Akuutses seisundis haigete puhul kasutatakse ohjeldusmeetmeid vastavalt psühhiaatrilise abi seadusele.

Patsientide külastamine toimub soovitavalt kella 11.00-12.00 ja 18.00- 20.00.
Tuttavad võivad patsiendile helistada telefonidel 786 8551 või 786 8534

Osakonnas on tegevusruum ja suitsetamisruum

Teadmiseks:

  • Osakonnast ei väljastata andmeid patsientide kohta telefoni teel;

  • Informatsiooni saamine psühhiaatriaosakonnast patsientide kohta toimub vastavalt psühhiaatrilise abi seadusele ja andmekaitse seadusele;

  • Kliinikust lahkudes antakse patsiendile tema soovi korral kaasa väljavõte haigusloost.

Statsionaaris teostatakse tasulist joomasööstu katkestamist. Tasuline joomasööstu katkestamine toimub ainult kokkuleppel kliiniku juhatajaga. Alkojoove ei tohi olla üle 1 ‰. Mõõtmine toimub erakorralise meditsiini osakonnas (EMO).

Täiskasvanute psühhiaatria statsionaar