Täiskasvanute ambulatoorne psühhiaatriline vastuvõtt

Eesti Haigekassas kindlustatud isikud tasuvad ise ainult haigla poolt kehtestatud visiiditasu. 

Psühhiaatri ambulatoorsele vastuvõtule pöördumiseks ei ole saatekiri vajalik, kuid on soovitatav kaasuvate kehaliste probleemide esinemisel. 
Psühholoogi ambulatoorsele vastuvõtule saamiseks peab olema psühhiaatri või perearsti saatekiri 
Ambulatoorsele vastuvõtule on vajalik etteregistreerimine (registreerimine haigla registratuuris telefonil 786 8569)

 

Lisateave patsienti suunavale arstile 

Saatekirjale palume märkida lisaks üldandmetele:

  • Kaasneva somaatilise patoloogia puhul diagnoosid koos koodidega ja soovitatav somaatilise haiguse raviskeem;

  • Psüühikahäire või selle kood ning tarvitatud psühhofarmakonid (ravim ja tarvitatud annus);

  • Kontaktisik (nimi, aadress ja telefoni number).

 

Vaimse tervise õe vastuvõtt

Vaimse tervise õe vastuvõtt on ambulatoorne õendusabiteenus, mille raames toimub:

  • patsiendi ja tema lähedaste psüühikahäire põhine nõustamine;
  • enesehoolduse ja terviseseisundi hindamine ja jälgimine;
  • patsiendi ja tema pereliikmete igapäevaelu toimetuleku edendamine;
  • patsiendi terviseteadlikkuse edendamine;
  • õendusprotseduuride teostamine;
  • ravimite manustamine õe järelevalve all, ravimiinfo jagamine, raviskeemi järgimise õpetamine;
  • arsti poolt määratud ravi toetav õendustegevus.

Sihtgrupiks on vaimse tervise probleemidega täiskasvanud. Vastuvõtt toimub E, K, N, R kell 8.30-15.30 V korrusel A korpuses kab 510, tel 786 8512. Registreerimine tel 786 8569 (registratuur) või 786 8512 (kabinet).

Ravikindlustusega isikute visiiditasu maksab Eesti Haigekassa, kindlustuse puudumisel tasub visiiditasu patsient ise. Vastuvõtule suunamiseks on soovituslik arsti saatekiri.