Sünnitusjärgsete koduvisiitide tegevusmudeli testimine

Meil on rõõm teada anda, et Lõuna-Eesti Haigla ämmaemandad Kadi Joakit ja Kätriin-Margeri Laanemets on alustanud sünnitusjärgsete koduvisiitidega ja koduvisiitide tegevusmudeli testimist.

Projekti eesmärgiks on luua tegevusmudel lapseootel ja lapse saanud pere heaolu mõjutavate riskide sõelumiseks ja maandamiseks ämmaemandate korduvate sünnitusjärgsete koduvisiitide kaudu koostöös kohalike omavalitsuste ja tervishoiuasutustega erinevates Eesti piirkondades.

Perede toetamine koosneb kahest etapist. Esiteks riskide sõelumine lapseootuse ajal selleks kohandatud hindamisvahendite abil ning seejärel koduvisiitide läbiviimine äsja lapse saanud peredele. Korduvad koduvisiidid tehakse peredele, kellel on märgatud ja hinnatud riskitegureid, mis mõjutavad lapse heaolu. Fookuses on ema vaimne tervis ning perekondlikud psühhosotsiaalsed riskid.

Asutused, kus ei ole varem sünnitusjärgseid koduvisiite teostatud, saavad projekti poolt koduvisiidiks vajaliku kohvri koos põhitarvikutega. Ämmaemandaid toetatakse kogu projekti vältel mentorluse ja supervisioonidega. Lisaks oleme loomas koostöövõrgustikku vaimse tervise spetsialistide ja kohaliku omavalitsusega, kellega koostöös kõrgenenud riskiga peresid toetada.

Projekti algataja on Sotsiaalministeerium ning teenuse osutamine on läbi räägitud Eesti Haigekassaga, kes võimaldab ämmaemanda koduvisiite kuni esimese eluaasta lõpuni. 

Projekti viiakse ellu Norra toetusest. Projekti tutvustavat infotundi on võimalik järele vaadata siit: https://www.youtube.com/watch?v=Ot8LZAJACzA

Projekti partneriks on SA Tartu Ülikooli Kliinikum ning lisaks on liitunud veel ämmaemandaid 9 erinevast tervishoiuasutusest, sh 3 perearstikeskusest.

Kontakt: Kadi Joakit, e-post kadi.joakit@leh.ee, tel 5342 5248 

Kätriin-Margeri Laanemets, e-post katriin-margeri.laanemets@leh.ee, tel 5422 0497