Lõuna-Eesti Haiglas avati renoveeritud 8A palatiosakond

28. veebruaril 2023 avati pidulikult Lõuna-Eesti Haigla renoveeritud 8A palatiosakond. Osakonnas on 16 isolatsioonipalatit ja lisaks veel kaks palatit, kuhu on võimalik paigutada rohkem patsiente. Kokku on osakonnas 21 voodikohta. Isolatsioonipalatid suudavad tõhusamalt ära hoida viiruste levikut osakonnas. „Igal patsiendil on oma palat, oma WC, on oma individuaalne ventilatsioon. See on põhiline, mis on selle remondiga saavutatud,» rääkis kirurgia valdkonna ravijuht Denis Uksov.

Osakonna patsientidest üle poole on Võrumaa elanikud ja umbes kolmandik Valga- ja Põlvamaalt. Patsiente jagub ning ka meedikutega on osakond tagatud. «Tingimused on loodud, võimalused on olemas, vaade on parim Eestis,» ütles Uksov.

Renoveerimistöödega alustati eelmise aasta suvel ja ümberehitamine läks maksma 1,2 miljonit. Raha investeeringuks tuli Euroopa Liidu taasterahastust ja selle otsuse eest täname omaaegset ministrit Anneli Otti. Ehitushanke võitis Semuehitus AS, järelvalvet teostas Pärn Projekt OÜ.

Osakonna remondiga investeeringud Lõuna-Eesti Haiglas tänavu ei lõppe. «Kohe hakkab pihta päikeseelektrijaama ehitus – lepingud on sõlmitud, valmima peaks maikuu alguses. See on üle 300 000 euro projekt,» kinnitas juhatuse liige Arvi Vask.

Projekti „AS Lõuna-Eesti Haigla rekonstrueerimine“ tegevusi rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames ERF vahenditest.

kirurgia valdkonna ravijuht Denis Uksov ja õendusjuht Angela Siidra

kirurgia valdkonna ravijuht Denis Uksov ja õendusjuht Angela Siidra

2