Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakond sai kingituseks vastsündinute kuulmisuuringu aparaadi

Tänusõnad Brüsselisse Euroopa Naiste Assotsiatsioonile (www.assocfemmesdeeurope.eu), mis tegeleb heategevusprojektidega. Tänu Teile on meie pisikeste beebide kõrvakuulmine nobedasti kontrollitud! Eriline tänu projekti vedajale Egle Olssonile!

12