Lõuna-Eesti Haigla staažikad töötajad said täiendust

2022. aasta detsembris andis kauaaegse töö ja pühendumuse tunnustamiseks Lõuna-Eesti Haigla AS juhatus üle tänumedalid haigla staažikatele töötajatele: Maie Allas (52 aastat); Tiina Rikand (48 aastat); Kersti Hagel (47 aastat); Egon Johanson (46 aastat); Silvi Pükke, Peeter Treumuth, Vaike Veesaar (45 aastat); Milvi Pille, Helle Kivirand (44 aastat); Ruth Kipper (42 aastat); Elle Jäger (41 aastat); Liivia Leis, Urve Popova, Dea Vetemäe, Marina Juur, Külli Kälviäinen, Ilmar Olesk (40 aastat).

2023. aastal täienesid taas kauaaegsete töötajate read. Märtsis anti üle tänumedalid meie tublidele ämmaemandatele Ly Tamrale ja Tiina Tuvile!

Aitäh, et Te olemas olete!