Lõuna-Eesti Haigla kauaaegne kolleeg Veevi Hõrak nimetati Eesti Õdede Liidu auliikmeks

Oleme uhked, et meie seas töötab nii aktiivseid ja toredaid igiliikureid! Sügav kummardus!