Rehabilitatsioon

Lapsed (kuni 18), suunab arstliku ekspertiisi komisjon enne puude raskusastme määramist rehabilitatsiooniasutusse, kus neile koostatakse rehabilitatsiooniplaan. Rehabilitatatsiooniasutusse suunamiseks saadab arstliku ekspertiisi komisjon lapse vanemale saatekirja, millele lisab nimekirja rehabilitatsiooniasutustest, kuhu on võimalik pöörduda

Mis toimub rehabilitatsiooniasutuses?

Rehabilitatsiooniasutuses töötavad erinevad spetsialistid (lastearst, psühhiaater, taastusraviarst, sotsiaaltöötaja, logopeed). Ühise töö tulemusena koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan. Rehabilitatsiooniplaan on kirjalik dokument, mis koostatakse lapse ja lapsevanema/hooldaja aktiivsel osalemisel ja kuhu pannakse kirja kõik tegevused ja abinõud, mis toetavad lapse aktiivset elu ja paremat toimetulekut

Isiklik rehabilitatsiooniplaan lapsele: eelregistreerimine telefonil 786 8543. Kaasa võtta isikut tõendav dokument (nii lapse kui lapsevanema/hooldaja), lapse ambulatoorne kaart perearsti juurest, varem koostatud rehabilitatsiooniplaan, kooliskäiva lapse puhul iseloomustus kooli poolt, arstliku ekspertiisi komisjoni poolt saadetud saatekiri rehabilitatsiooniasutusse suunamiseks.

Rehabilitatsiooniplaan on valmis - mis edasi?

Rehabilitatsiooniasutus saadab rehabilitatsiooniplaani last reahabilitatsiooniasutusse suunanud arstlikule ekspertiisi komisjonile, kes seejärel otsustab nii perearstilt saadud andmete kui rehabilitatsiooniplaani alusel, kas ja millise raskusastmega puue lapsele määrata. Lapsevanemale saadetakse puude raskusastme määramise või määramata jätmise otsus koos rehabilitatsiooniplaaniga koju. Keskmise, raske või sügava puudega lapsele on toetused ette nähtud sotsiaalseks rehabilitatsiooniks ja hoolduseks.