Koostöös peitub jõud

3. oktoobril käisid Lõuna-Eesti Haigla õendusjuhid külas kolleegidel Viljandi haiglas. Lisaks sellele, et meil on ühesugused haiglahooned, on hoogu saamas ka kahe haigla õendusjuhtide koostöö.

Seekord oli fookuses parimate praktikate jagamine. Viljandi tutvustas meie õendusjuhtidele projekti "HappyMe" ja ühtse voodifondi käivitamisega seotud võlusid ning valusid. Meie omalt poolt jagasime kogemust hooldusjuhi rollist sisehaiguste osakonna näitel. Nii nagu ikka, kaasnevad muudatuste ja uuendustega murekohad, aga ka palju positiivset. Viimane aga ilmneb sageli kahjuks alles mõne aja möödudes, aga emotsioonid käivad kaasas kõigega, mis meid tavarutiinist välja kisub. 

Päeva lõpuks oldi aga ühel meelel - meil on väga palju koos arendamise kohti ja see kohtumine ei jää kindlasti viimaseks. Inimressurss, see kõige kallim vara, on meil mõlemal piiratud ja säästame siis ühiselt meie kõige kallimat vara. Teeme koos neid asju, mis meid koos tugevamaks muudab ja toob kasu nii töötajale kui patsiendile.