„LifeSaver in Estonia“ projektimeeskond külastas Lõuna-Eesti Haiglat

„LifeSaver in Estonia“ projektimeeskond tutvus koostööprojekti raames Lõuna-Eesti Haigla kiirabi ja EMO teenuste korraldusega. Arutati võimaluste üle, kuidas muuta teenuseid efektiivsemaks ja kättesaadavamaks. Eesmärgiks on välja arendada programm, kuidas oleks võimalik rakendada innovaatilisi tehnoloogiaid kiirabi- ja päästeteenuse pakkumisel Eestis. Käesolev projekt toimub koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumiga.

1