Missioon:

Osutada patsiendi/kliendi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt võimalikult kvaliteetset ravi-, õendushooldus- ja hoolekandeteenust, kindlustamaks patsiendile/kliendile tema seisundist tulenevalt võimalikult hea elukvaliteet ja igapäevaeluga toimetulek.

Pakutavad teenused

Keskuse telefonid

Lilia Leppsaar keskuse juhataja

7868 589 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

dr Viivi Kalda arst-konsultant 7868 589
Tiia Toots vastutav õde 7868 469
Hille Vaht vastutav õde 7868 495
Õendusabikeskus
 
õed 7B 7868 590
õed 2A 7868 586
õed 2B 7868 472 
patsiendid 2B 7868 473 
Hooldekodu   7868 585

Õendusabikeskuse tutvustus

Keskuses on 47 voodikohta õendusabi patsientidele. Patsientidele osutatakse ööpäevaringset õendushooldusteenust sealhulgas haiguse või füüsilise puudega kohanemisele suunatud rehabilitatsiooni. Kodus viibiva haige õendusabiosakonda suunamine toimub perearsti poolt. Patsiendil on kohustus ise maksta 2.50 eurot voodipäeva raha esimese 10 päeva eest (25 EUR) ning omaosalustasu 11,85 EUR /ööpäev.

Eakal patsiendil on turvaline saada õendusteenust oma kodus. Koduõendusteenuse käigus teostatakse õendushooldus ja põetusprotseduurid (s.h. asend-ja liikumisravi, abivahendite kasutamise ja hooldusprotseduuride teostamise õpetus), arsti poolt määratud kodustes tingimustes teostatavad raviprotseduurid (i/m, i/v süstid, tilkinfusioonid, sidumised jne). Koduõendusele suunab perearst ja teenuse eest tasub haigekassa.

Geriaatriline hindamine - multiprobleemse eaka patsiendi/ kliendi seisundi igakülgne hindamine geriaatrilise meeskonna poolt, probleemide, eesmärkide ja edasise tegevuskava määratlemine, vajalike teenuste osutamine või teiste spetsialistide poolt pakutavate teenuste koordineerimine ning seisundi dünaamiline hindamine. Geriaatrilise hindamise meeskonda kuuluvad arst, õde, ja sotsiaaltöötaja. Geriaatrilise hindamisele suunab arst või sotsiaaltöötaja.

Hooldekodus on 1-, 2- ja 4-kohalistes tubades elamisvõimalus 30 elanikul. Elanikele on tagatud ööpäevaringne hooldus ja vajadusel koduõenduse teenus. Arsti (perearsti) visiit toimub vajadusel.

Hooldekodu pakub elamisvõimalust ja hooldusteenust isikutele, kellel esineb:

  • sotsiaalne toimetulematus
  • täielik või osaline funktsionaalne toimetulematus
  • täielik või osaline sõltuvus enesehooldustoimingute teostamisel

Ööpäeva maksumus hooldekodus on 22-25 eurot (vt. HINNAKIRI) sõltuvalt kliendi toimetulekuvõimest ja hooldusvahendite vajadusest. Maksumuse määramiseks teostatakse eelnevalt põhjalik seisundi hindamine. Pakume elanikele nende iseseisvat toimetulekut ja enesehoolduse suurendamiseks soodsat keskkonda (sõbralik teenindus, oskustega töötajad, abivahendite olemasolu).

Perearstile saatekirjad

Vabatahtlik tegevus

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas augustis 2018 hanke “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine“ raames vabatahtlike kaasamisega. Saame pakkuda vabatahtlikku toetust täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele.

Vabatahtlike pakutavad teenused ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. Pakume vabatahtlikele võimalust olla hoolekandeteenuste juures tuge vajavale inimestele seltsiliseks, saatjaks ja toetajaks lihtsamates kodutöödes, inimesega juttu ajada või jalutama minna, saata teda poes, ametiasutuses või mõnel üritusel.

Lisainfo: Eha Paas, Liikumise Kodukant vabatahtliku tegevuse juht, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 5170214

Koduleht: https://vabatahtlikud.ee/

Vabatahtlike kaasamine

  • 2015. aastast on toimunud tihe koostöö Tartu Ülikooli Kliinikumi (TÜK) õendusabiosakonnaga eakasõbraliku haigla kvaliteedi põhimõtete juurutamisel. Läbi on viidud kaks enesehindamist, mille tulemustest selgus, et kõige suurem puudus on vabatahtlikest ja nende kaasamisest tervishoius ning hoolekandeteenuste osutamisel. Üheks eesmärgiks ja väljakutseks on olnud vabatahtlike kaasamine nii statsionaarse õendusabi kui ka üldhooldusteenuse pakkumisel. Kahjuks ei võimalda tervishoiuteenuste rahastus panustada vabatahtlike koordinaatori tegevusele, otsitud on teisi võimalusi.
  • 2018. aasta sügisel külastasis Lõuna-Eesti Haigla ja TÜK õendusabiosakonna õendusjuhtidega Soome vabatahtlike ühendust OLKA kogemuste saamise eesmärgil.
  • 2018.aastast toimub koostöö MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant Vabatahtlike Väravaga.
  • 2018. aastal avanes võimalus osaleda projektis „ Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekande süsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöö mudeli välja töötamine". Eelpoolnimetatud projekti raames aitavad hooldekodus eakate vaba aega sisustada 3 vabatahtlikku.