Lõuna-Eesti Haiglas kehtib patsientide külastuspiirang

Külastamine on haiglas ja haigla hooldekodus lubatud, kuid järgida tuleb piiranguid: külastada on lubatud patsiente, kes on haiglas või hooldekodus viibinud vähemalt 2 nädalat. Emotsionaalsetel põhjustel on lubatud patsiente külastada erikokkuleppe alusel. Patsientidega saab suhelda helistades osakonna patsienditelefonile.

Külastamine on lubatud ainult eelneval kokkuleppel. Külastada saab vaid viirushaiguse tunnusteta inimene, kellel ei ole olnud kokkupuudet COVID-19 haigega viimase 14 päeva jooksul, soovitavalt on külastaja vaktsineeritud. Korraga tohib ühes palatis olla maksimaalselt 1 külastaja ja külastusaeg ei tohi olla pikem kui 1 tund.

Külastusaja kokku leppimiseks helistada osakonna õeposti numbril:

Üksus

Korrus, korpus

Õeposti telefon

Sisehaiguste osakond

6A

6B

786 8536

786 8529

Õendusabikeskus

2A

2B

7B

786 8586

786 8472

786 8590

Hooldekodu

7A

786 8585

Psühhiaatriaosakond

5A

5B

786 8550

786 8516

Kirurgia osakond

8B

786 8524

Hoidke oma lähedasi!