Diagnostikateenistus

Nimi Ametikoht Telefon
Laivi Kuus radioloog 786 8558
Andreas Müürsepp radioloog 7868646
Vaike Valo funkts.diagn.arst 786 8557
Ülle Tomson vastutav bioanalüütik 786 8553
Maie Allas laborant 786 8553
Heli Arumäe bioanalüütik 786 8556
Anneli Jürgenson laborant
Helle Kivirand laborant
Gerle Must bioanalüütik 786 8556
Marina Pokker laborant 786 8555
Tiina Rikand laborant 786 8553
Natalja Räst bioanalüütik 786 8553
Mirian Sild bioanalüütik 786 8556
Piia Tarv laborant 786 8556
Kerli Koobak vastutav radioloogiatehnik 786 8559
Heli Jukk radioloogiatehnik 786 8559
Elina Kõivsaar radioloogiatehnik
Egne Kürsa abiradioloogiatehnik 786 8559
Katre Vares abiradioloogiatehnik 786 8559
Jaanika Luik radioloogiatehnik 786 8559
Inge-Liis Verst radioloogiatehnik 786 8559
Reet Võsu radioloogiatehnik 786 8559
Linda Ots radioloogiaõde 786 8559
Aino Svarts radioloogiaõde 786 8559
Külli Tillemann radioloogiaõde 786 8559
Lydia Lepasaar õde 786 8557
Tiina Toome õde 786 8557
Ere Liivaoja sekretär 786 8560
Urve Kõrs hooldaja 786 8559