Lõuna-Eesti Haigla läbis 2019. aastal vabatahtliku sõbra märgi hindamis- ja nõustamisprogrammi. Liikumine Kodukant kinnitab, et Lõuna-Eesti Haigla on organisatsioon, kus:

  • ühingu eesmärgid, tegevused ja vabatahtlike roll on läbi mõeldud;
  • vabatahtlikuks saamise tingimused on selged, vabatahtlikega arvestavad ja info avalik;
  • vabatahtlike juhendajate vastutus on määratletud ja kõik inimesed organisatsioonis toetavad vabatahtlike kaasamist;
  • vabatahtlikele tagatakse sobivad töötingimused ja nendega tehakse selged kokkulepped;
  • vabatahtlike arengut toetatakse;
  • vabatahtlikku tegevust tunnustatakse ja väärtustatakse.