Reedel, 28. veebruaril allkirjastavad kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur, MTÜ Terve Võrumaa juhatuse esimees Tiit Tõnts ja Lõuna-Eesti Haigla AS juhatuse liige Arvi Vask lepingud, millega kliinikum ostab Lõuna-Eesti Haigla aktsiate kontrollpaki ja Lõuna-Eesti Haiglast saab Kliinikumi tütarettevõte.

Kliinikumi ja Lõuna-Eesti Haiglat seovad aastatepikkused koostöösidemed ja 2006. aastast ka partnerluslepe. Osaluse omandamine seab koostegevuse kvalitatiivselt uutesse tingimustesse – ühtsesse majandusruumi. „Kliinikum peab kogu Kagu-Eesti tervishoiu arengu aspektist väga oluliseks ühe tugeva üldhaigla olemasolu piirkonnas. Ühinemise strateegiline eesmärk on tagada Lõuna-Eesti Haigla areng jätkusuutlikuks üldhaiglaks, mis oleks suuteline tagama kliinikumi standarditele vastavat kvaliteetset eriarstiabi mitte ainult Võru maakonna, vaid ka laiemalt Kagu-Eesti elanikele. Olulisteks sammudeks sel teel on suurendada haigla diagnostilist võimekust ning ambulatoorse eriarstiabi kättesaadavust," ütles Siigur. „Kõik teed ei pea otse ja alati Tartusse viima. Mis võimalik ja mõistlik, tuleb kohapeal toimetada, ning tehnoloogia areng annab selleks järjest enam võimalusi, kus uuringu tehniline pool viiakse läbi kohapeal, tulemused interpreteeritakse aga Tartus."

Arvi Vask kinnitab, et kliinikumi asumine osanike ringi annab haiglale kindluse edasiseks arenguks. „Tihe koostöö kliinikumiga annab meile kvaliteedigarantii. Heameelt teeb, et ühistest arenguplaanidest räägivad nii arstid kui ka õenduspersonal," rääkis Vask.

Lepingu allkirjastamisel Meegomäel viibib ka sotsiaalminister Taavi Rõivas, kelle sõnul on see tähendusrikas sündmus mõlemale haiglale, kuid kindlasti ka kogu Eesti tervishoiule. „See on esimene oluline samm Eesti haiglate võrgustumise suunas, mis tugevdab maakonnakeskuste haiglate arstiabi kättesaadavust ja kvaliteeti. Töötame selle nimel, et sarnane kindlustunde kasv realiseeruks ka teistes maakondades." lisas minister.

Pärast ühinemisprotseduuri lõpuleviimist valitakse Lõuna-Eesti Haigla uus nõukogu, kellele juhatus koostab ja esitab kinnitamiseks haigla arengukava ning järgmise kolme aasta investeerimisplaani.