Hanke objekt
Soetuse liik
Eeldatav
hankemenetluse liik
Hanke eeldatav aeg
Vastutav isik

 Elektrienergia

 teenused

 avatud

 I kvartal

 haldusjuht

 Labori analüsaatorite 
 tarvikud, reagendid

 asjad

 avatud

 I kvartal

 juhiabi

 Kompuutertomograaf

 asjad

 avatud

 I kvartal

 juhatuse liige

 Autokütus

 teenused

 avatud

 I kvartal

 haldusjuht

 IIIa remont

 teenused

 avatud

 II kvartal

 Haldusjuht

 IVa remont

 teenused

 avatud

 II kvartal

 haldusjuht

 kiirabiauto

 asjad

 avatud

 II kvartal

 haldusjuht