Möödunud nädalal

(13.01.2020-19.01.2020) Lõuna-Eesti Haiglas:

 • raviti 81 statsionaarset haiget
 • sündis 5 last - kõik poisid
 • nädala jooksul oli 144 kiirabi väljakutset

 

Registratuur: 786 8569

8. juulil 2010 allkirjastas Sotsiaalminister Hanno Pevkur käskkirja, millega kiideti heaks Lõuna-Eesti Haigla projekt õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri  arendamiseks.
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) raames on Sotsiaalministeerium vastutav prioriteetse suuna 6 „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“
EL struktuurifondidest tervishoiu investeeringuteks eraldatud vahendeid rakendatakse perioodil 2007–2013 kahe meetmena:

 1. Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine
 2. Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine


Meetme “Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” eesmärk on parandada õendus- ja hooldusteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. Meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme eelarve on 431 200 000 krooni.
3. detsembril 2009 kinnitas Vabariigi Valitsus  „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” investeeringute kava ning toetuse taotluste esitamise tähtaeg oli 2. juuni 2010.

Lõuna-Eesti Haigla projekti abikõlbulik kogumaksumus on 26,2 miljonit krooni, millest  17,8 miljonit krooni eraldatakse EL struktuurfondist.
Projekti raames arendatakse haigla A ja B korpustes välja päevane- ja koduõenduskeskus ning statsionaarse hooldusravi palatisektsioonid, soojustatakse olemasoleva hooldusravi osakonna välispiirded ning ratastoolis patsientide  iseseisvalt liikumise parendamiseks renoveeritakse liftide süsteem.

Projekti ettevalmistustega alustati 2009 aasta juulis ning projekti lõpptähtaeg on 30. aprill 2013.

Hooldusravi keskust hakkab renoveerima Semuehitus

Juuli esimesest nädalast  alustab AS Semuehitus õendus-hooldusruumide renoveerimistöid  Lõuna-Eesti Haigla hooldusravi keskuses. Renoveerimistööde maksumus ilma käibemaksuta on ligi 1,3 miljonit eurot. Ehitust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine”. Renoveerimistööde tulemusena arendatakse hooldusravikeskuses välja päevane- ja koduõenduskeskus ning statsionaarse hooldusravi palatisektsioonid. Keskuse patsientide liikumise parandamiseks renoveeritakse osaliselt  liftide süsteem.
Renoveerimistööde eeldatav lõpptähtaeg on 2012. aasta juunis.

Haiglas avati õendusabikeskus

 

Lõuna-Eesti Haigla avas 3. juulil  renoveeritud õendusabikeskuse.  74 voodikohaga keskuses on tagatud patsientidele kaasaegselt ning funktsionaalselt sisustatud ühe- ja kahekohalised palatid ja olmeruumid. Välja on arendatud päevane- ja koduõenduskeskus. Ratastoolis patsientide iseseisvalt liikumise parendamiseks on renoveeritud liftide süsteem. 

Lõuna-Eesti Haigla õendusabikeskuse renoveerimine on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ poolt.  Projekti kogumaksumuseks kujunes 1,6 miljonit eurot, millest fond kattis 1,13 miljonit eurot.

 

EL Sotsiaalfond horisontaal

Perekool

Sünnitusjärgne aeg (naisele)

29. jaanuaril, kell 14.00 (ämmaemand Merle Sillaste, loeng toimub III korruse C-korpuse haigla saalis)

 • taastumine sünnitusest/keisrilõikest
 • meeleolumuutused
 • kontratseptsioon

Vastsündinute hooldus

6. jaanuaril, kell 14.00 (ämmaemand Merle Sillaste, loeng toimub III korruse C-korpuse haigla saalis)

Sünnitus

20. jaanuaril, kell 14.00 (ämmaemand Merle Sillaste, loeng toimub III korruse C-korpuse haigla saalis)

 • Sünnituse perioodid
 • Sünnitusvalude leevendamine
 • Tugiisik sünnitusel

 

Imetamine (rasedatele)

24. jaanuaril, kell 11:00  (ämmaemand Kaili Anton, loeng toimub III korruse C-korpuse haigla saalis)

 • Imetamise õiged võtted ja asendid
 • Sünnitusosakonna külastus

 

Naise õigused ja seadusandlus

17. jaanuaril, kell 12.00 (sotsiaaltöötaja Maris Rannamägi, loeng toimub III korruse C-korpuse haigla saalis)

 • Riiklikud ja kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad toetused ja teenused peredele
 • Töötava lapseootel ja väikelapsega naise töölkäimise õigused ja eelised
 • Dokumentide vormistamine lapse sünni järgselt

Rasedate vesivõimlemine

Vesivõimlemised toimuvad 
Taastusravi Keskuse, B-korpuse I korrusel kolmapäeviti kell 15.00, hind 4 eurot.  

Leia meid Facebook'is

suitsuvaba 3